Regulamin

Promocji „Mama zdrowo uśmiechnięta”

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem i administratorem promocji jest do NZOZ Centrum Stomatologii Lardent Małgorzata Tomaszewska z siedzibą w 20-135 Lublin, ul. Dworska 14a, NIP 9461551240, (podmiot zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Informacja o promocja prowadzona jest na stronie internetowej lardent.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/lardent.lublin a także na stronie Partnera Promocji portalu www.czasdzieci.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/czasdzieci (zwanymi dalej „Stroną Internetową”) a realizowana jest przez NZOZ Centrum Stomatologii Lardent Małgorzata Tomaszewska z siedzibą w 20-135 Lublin, ul. Dworska 14a, NIP 9461551240, (podmiot zwany dalej „Wykonawca Promocji”).
 3. Facebook nie zbiera żadnych danych osobowych dostarczanych w związku z promocją.

BENEFICJENTKI PROMOCJI

 1. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z promocji:
  • są kobietami, które ukończyły 18 rok życia.
  • są w ciąży, co mogą potwierdzić aktualną kartą ciąży.
  • zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 2. Z promocji nie mogą skorzystać pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji na zlecenie Organizatora.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się o godzinie 8.00 w dniu 12 października 2017 roku a zakończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku o godzinie 8:00.

 

PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Osoby chcące skorzystać z przygotowanych pakietów promocyjnych powinny umówić się na wizytę w Centrum Stomatologii Lardent za pośrednictwem telefonu: +48 500 141 061; poczty elektronicznej e-mail: rejestracja@lardent.pl; lub formularza wizyty na stronie: lardent.pl.
 2. Podczas rejestracji należy zgłosić chęć skorzystania z wybranego pakietu promocyjnego.
 3. Na wizytę należy zabrać ze sobą aktualną kartę ciąży.

PAKIETY PROMOCYJNE

 1. Konsultacja dietetyczna. Pakiet trzech wizyt, po jednej w każdym trymestrze ciąży z rabatem 30% lub jeśli przyszła mama jest już w ciąży w kolejnym trymestrze to jedna konsultacja dietetyczna jest realizowana z 20% rabatem.
 2. Bezpłatna konsultacja ortodontyczna dla mamy i dziecka, jeśli jest już szczęśliwą mamą a jest w ciąży z kolejnym dzieckiem.
 3. Bezpłatna konsultacja stomatologiczna z 20% rabatem na zabieg profesjonalnego oczyszczania zębów wraz z doborem preparatów do pielęgnacji domowej oraz produkty w formie próbek.
 4. Bezpłatna konsultacja stomatologiczna z 28% rabatem na leczenie zachowawcze.

 

OCHRONA DANYCH

 1. Organizator będzie gromadził i wykorzystywał dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu, na terytorium i do celów wyszczególnionych w Regulaminie Konkursu. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych, wyszczególnionych w Regulaminie Konkursu.
 2. Uczestnik Promocji akceptując regulamin oświadcza, że zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku (dane osobowe plus fotografia wykonana za uprzednią zgodą uczestnika promocji) do celów promocyjnych organizatora bez wynagrodzenia.
 3. Uczestnicy jednoznacznie zgadzają się na gromadzenie i przechowywanie ich zarejestrowanych danych osobowych w bazie danych Organizatora. Poza tym Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora bez wynagrodzenia, w celu przeprowadzenia niniejszej promocji.
 4. Organizator przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych.
 5. Dostarczenie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w promocji „Mama zdrowo uśmiechnięta”. Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych narusza jego prywatność lub jest sprzeczne z prawem, może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wyjaśnienie. Uczestnicy mogą też ostatecznie zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych lub do sądu o orzeczenie odpowiedniego środka prawnego, w przypadku, gdy nie zgadzają się z decyzją lub postępowaniem Organizatora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę. Uczestnictwo w promocji jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi.
 3. Organizator ma prawo odwołać lub zawiesić promocję według własnego uznania i w dowolnym momencie. Umówione wizyty przed podjęciem decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu promocji, zostaną zrealizowane zgodnie z niniejszym regulaminem.
 1. Organizator lub wszelkie spółki zaangażowane przez Organizatora do przeprowadzenia promocji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i wykluczają wszelkie odszkodowania z tytułu udziału w promocji z wyłączeniem tych dotyczących rzetelności zawodowej i obowiązujących z tytułu odpowiedzialności w związku z prowadzoną działalnością przez Organizatora i Wykonawcę promocji.
 2. Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik nie przestrzega postanowień Regulaminu, Organizator wyłączy takiego Uczestnika z promocji ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto taki Uczestnik zostanie automatycznie wykluczony z wszelkich przyszłych konkursów i promocji organizowanych przez Organizatora lub jego Administratorów przez okres 2 lat od zakończenia niniejszej promocji.
 3. Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.

 

Lublin, 12.10. 2017r.

Organizator: NZOZ Centrum Stomatologii Lardent Małgorzata Tomaszewska z siedzibą w 20-135 Lublin, ul. Dworska 14a, NIP 9461551240