full image

Diagnostyka

Radiowizjografia

Aby poprawić komfort pracy w naszym gabinecie, zastąpiliśmy tradycyjną aparaturę RTG nowoczesną radiowizjografią. Jedną z najważniejszych i najbardziej oczywistych korzyści płynących z wykorzystania radiowizjografii, jest możliwość natychmiastowego uzyskania wyniku badania na monitorze komputera. Powstający w wyniku badania RVG cyfrowy obraz może być poddany wielokrotnej, dostosowanej do potrzeb konkretnego procesu diagnostycznego, obróbce. Zmiana kontrastu, jasności, powiększenia – to wszystko pozwala uzyskać najwyższej jakości wynik badania, który jest pomocny w postawieniu prawidłowej diagnozy. Cyfrowy obraz ulega automatycznej archiwizacji, można go łatwo i szybko odszukać w komputerowej bazie danych. Podstawową zaletą radiowizjografii jest fakt, że podczas badania pacjent otrzymuje bardzo małą dawkę promieniowania, dużo mniejszą niż podczas tradycyjnego RTG. Dawka promieni rentgenowskich zostaje zminimalizowana aż o 90%. Poza tym dzięki możliwości komputerowej obróbki graficznej obrazu, zostaje poszerzona diagnostyka, co niewątpliwie ma spory wpływ na późniejsze leczenie.

Pantomograf

Pantomogram, rtg (zdjęcie) pantomograficzne to cyfrowe zdjęcie rentgenowskie struktur szczęki i żuchwy, do wykonania którego używany jest pantomograf. Takie zdjęcie często nazywane jest potocznie zdjęciem panoramicznym. Zdjęcie RTG pantomograficzne umożliwia ocenę wszystkich zębów znajdujących się w jamie ustnej – tych widocznych i niewidocznych (zatrzymanych) oraz zatok szczękowych, stawów skroniowo-żuchwowych, oraz kości wyrostka zębodołowego. Pomocny jest również w rozpoznaniu próchnicy, oraz zmian nie widocznych podczas badania klinicznego. Pantomogram jest podstawowym badaniem RTG, niosącym ze sobą wiele bardzo cennych informacji, dlatego zaleca się jego wykonywanie zawsze przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego. W implantologii, pantomogram jest wstępnym badaniem radiologicznym do oceny warunków anatomicznych wyrostka zębodołowego i zatok szczękowych. Pozwala zmierzyć wymiary kości i dobrać właściwe implanty, a w przypadku braku dostatecznej ilości tkanki kostnej, zaplanować zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej lub sterowanej regeneracji kości.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

NZOZ Centrum Stomatologii LARDENT Małgorzata Bartoszcze-Tomaszewska

ul. Dworska 14A, 20-135 Lublin

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

– aparat rtg stomatologiczny punktowy: Prostyle Intra firmy PLANMECA, zezwolenie PWIS nr 86/3/16

– aparat rtg stomatologiczny do zdjęć pantomograficznych PAX-I firmy VATECH, zezwolenie PWIS nr 86/2/16

  • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej, decyzja PWIS nr 86/1/16

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01/04/2022 do 31/03/2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 1,24 mGy

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Test PET

Bardzo pomocne w leczeniu pacjentów z paradontozą jest ustalenie rodzaju bakterii oraz informacja, jaką część ogólnej liczby patogenów, stanowią bakterie odpowiedzialne za stan zapalny przyzębia. Bakterie te, charakteryzują się różnym stopniem agresywności wobec tkanek przyzębia i różnym poziomem wrażliwości na antybiotyki. Wykonanie testu na obecność określonych bakterii pozwala na wybór optymalnego sposobu leczenia, w tym również celowanej antybiotykoterapii, koniecznej w przypadku ciężkich, agresywnych i zaawansowanych postaci zapaleń przyzębia, a także w przypadku występowania czynników ryzyka np. cukrzycy. Test PET wykonuje się również w uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed leczeniem implantologicznym. W celu oznaczenia patogenów wywołujących parodontozę, lekarz pobiera z chorych kieszonek dziąsłowych materiał do badania. Do tego celu stosuje się specjalne ćwieki papierowe. Próbki są następnie przesyłane do specjalistycznego laboratorium. Tam izoluje się materiał genetyczny (DNA) bakterii znajdujących się w próbce. Molekularno-biologiczny test PET, wykorzystuje metodę RAL-Time PCR, dzięki której można określić, jakie bakterie oraz w jakich ilościach występują w przesłanym materiale.