full image

Diagnostyka

Radiowizjografia

Aby poprawić komfort pracy w naszym gabinecie, zastąpiliśmy tradycyjną aparaturę RTG nowoczesną radiowizjografią. Jedną z najważniejszych i najbardziej oczywistych korzyści płynących z wykorzystania radiowizjografii, jest możliwość natychmiastowego uzyskania wyniku badania na monitorze komputera. Powstający w wyniku badania RVG cyfrowy obraz może być poddany wielokrotnej, dostosowanej do potrzeb konkretnego procesu diagnostycznego, obróbce. Zmiana kontrastu, jasności, powiększenia – to wszystko pozwala uzyskać najwyższej jakości wynik badania, który jest pomocny w postawieniu prawidłowej diagnozy. Cyfrowy obraz ulega automatycznej archiwizacji, można go łatwo i szybko odszukać w komputerowej bazie danych. Podstawową zaletą radiowizjografii jest fakt, że podczas badania pacjent otrzymuje bardzo małą dawkę promieniowania, dużo mniejszą niż podczas tradycyjnego RTG. Dawka promieni rentgenowskich zostaje zminimalizowana aż o 90%. Poza tym dzięki możliwości komputerowej obróbki graficznej obrazu, zostaje poszerzona diagnostyka, co niewątpliwie ma spory wpływ na późniejsze leczenie.

Pantomograf

Pantomogram, rtg (zdjęcie) pantomograficzne to cyfrowe zdjęcie rentgenowskie struktur szczęki i żuchwy, do wykonania którego używany jest pantomograf. Takie zdjęcie często nazywane jest potocznie zdjęciem panoramicznym. Zdjęcie RTG pantomograficzne umożliwia ocenę wszystkich zębów znajdujących się w jamie ustnej – tych widocznych i niewidocznych (zatrzymanych) oraz zatok szczękowych, stawów skroniowo-żuchwowych, oraz kości wyrostka zębodołowego. Pomocny jest również w rozpoznaniu próchnicy, oraz zmian nie widocznych podczas badania klinicznego. Pantomogram jest podstawowym badaniem RTG, niosącym ze sobą wiele bardzo cennych informacji, dlatego zaleca się jego wykonywanie zawsze przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego. W implantologii, pantomogram jest wstępnym badaniem radiologicznym do oceny warunków anatomicznych wyrostka zębodołowego i zatok szczękowych. Pozwala zmierzyć wymiary kości i dobrać właściwe implanty, a w przypadku braku dostatecznej ilości tkanki kostnej, zaplanować zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej lub sterowanej regeneracji kości.

Test PET

Bardzo pomocne w leczeniu pacjentów z paradontozą jest ustalenie rodzaju bakterii oraz informacja, jaką część ogólnej liczby patogenów, stanowią bakterie odpowiedzialne za stan zapalny przyzębia. Bakterie te, charakteryzują się różnym stopniem agresywności wobec tkanek przyzębia i różnym poziomem wrażliwości na antybiotyki. Wykonanie testu na obecność określonych bakterii pozwala na wybór optymalnego sposobu leczenia, w tym również celowanej antybiotykoterapii, koniecznej w przypadku ciężkich, agresywnych i zaawansowanych postaci zapaleń przyzębia, a także w przypadku występowania czynników ryzyka np. cukrzycy. Test PET wykonuje się również w uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed leczeniem implantologicznym. W celu oznaczenia patogenów wywołujących parodontozę, lekarz pobiera z chorych kieszonek dziąsłowych materiał do badania. Do tego celu stosuje się specjalne ćwieki papierowe. Próbki są następnie przesyłane do specjalistycznego laboratorium. Tam izoluje się materiał genetyczny (DNA) bakterii znajdujących się w próbce. Molekularno-biologiczny test PET, wykorzystuje metodę RAL-Time PCR, dzięki której można określić, jakie bakterie oraz w jakich ilościach występują w przesłanym materiale.

Testy ślinowe

Testy ślinowe pozwalają na ocenę zdolności buforowych śliny, pH śliny, badanie śliny stymulowanej jak i spoczynkowej. Określenie zdolności buforowej śliny pokazuje jej właściwości ochronne. Systemy buforowe śliny mają zdolność neutralizacji kwasów, które uszkadzają twarde tkanki zębów. Dzięki tym testom możemy określić ryzyko próchnicy, możliwość wystąpienia erozji szkliwa, oraz ocenić ilość wydzielanej śliny.