full image

Chirurgia

Wieloletnie doświadczenie kliniczne pozwala nam na diagnozowanie i leczenie nawet najbardziej skomplikowanych schorzeń. Częstym problemem dla Pacjentów są zatrzymane lub nieprawidłowo położone zęby mądrości. Są one zwykle przyczyną nawracających stanów zapalnych, obrzęków oraz stłoczeń zębów przednich. Zabiegi usunięcia zębów zatrzymanych wykonywane są przez chirurgów z długoletnią praktyką zwykle w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu zapewniamy wizyty kontrolne oraz zabiegi laseroterapii niwelujące obrzęki i bolesność po zabiegową. Zabieg usunięcia zębów zatrzymanych przeprowadzany jest w osłonie antybiotykowej, po wykonaniu niezbędnych badań laboratoryjnych.   Przed zabiegiem przeprowadzamy konsultację oraz wykonujemy zdjęcia panoramiczne żuchwy. W przypadkach skomplikowanych, zlecamy rozszerzoną diagnostykę radiologiczną w postaci CBCT lub tomografii komputerowej.

Chirurgia szczękowa.

W naszym zespole mamy również wybitnych specjalistów w zakresie chirurgii szczękowej. W ramach tej specjalności proponujemy specjalistyczne konsultacje i leczenie z zakresu: profilaktyki onkologicznej, złamań kości szczęk, stanów zapalnych okolicy głowy i szyi, chorób gruczołów ślinowych, chorób zatok szczękowych czy odbudowy kości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem biomateriałów oraz kości własnej Pacjentów. W wyniku urazów oraz różnych procesów zapalnych, kiedy dochodzi do utraty tkanki kostnej szczęk, wytwarza się niekorzystny dla Pacjenta stan. Tkanka kostna posiada jednak możliwości regeneracji (odbudowy), w tym celu potrzebuje rusztowania dla nowo powstającej konstrukcji. Takim rusztowaniem są biomateriały, które dzięki dużemu podobieństwu do tkanki ludzkiej, pobudzają procesy regeneracji. Dlatego też jedynym sposobem na odzyskanie utraconej kości jest przeprowadzenie specjalistycznego i niezwykle precyzyjnego leczenia chirurgicznego z zastosowaniem biomateriałów. W tym celu i z dużym powodzeniem stosujemy biomateriały wykorzystując je w przypadkach: pourazowych, resekcji korzeni zębów leczonych kanałowo bez powodzenia, usunięcia rozległych torbieli kości szczęk, wypełniania zębodołów po usuniętych zębach, do odbudowy wyrostka zębodołowego przed wprowadzeniem implantów, podniesienia zatoki szczękowej (pogrubienie dolnej ściany zatoki szczękowej przed wprowadzeniem implantów), uzupełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku chorób przyzębia. Aby odtworzyć utraconą kość, z dużym powodzeniem stosujemy również przeszczepy autogenne w postaci kości własnej pacjenta, która może być pozyskiwana z bródki, okolicy zatrzonowcowej w żuchwie, czy talerza kości biodrowej. Są to wysokospecjalistyczne zabiegi wymagające niekiedy znieczulenia ogólnego.

Leczenie wad ortognatycznych.

Ważnym kierunkiem naszej działalności jest chirurgiczne leczenie wad ortognatycznych oparte na ścisłej współpracy z ortodontą oraz wykorzystujące nowoczesne techniki chirurgii piezoelektrycznej. Efektem tej współpracy są bardzo dobre wyniki leczenia, przywracające prawidłowe warunki zgryzowe oraz poprawiające estetykę twarzy. Pacjenci odzyskują poczucie samoakceptacji, zadowolenia z siebie i swojego wyglądu, co korzystnie wpływa na ich aktywność życiową. W Centrum Stomatologii Lardent prowadzone jest przedoperacyjne przygotowanie do zabiegów ortognatycznych, oraz ścisła współpraca z lekarzem ortodontą.